Víno do nákladov


Ak víno hodláte venovať darom, možno si ho ako propagačný predmet, odpočítať z daňového základu. Podľa platnej legislatívy je dar vo forme tichého vína ako drobný reklamný a propagačný predmet daňovo uznateľným výdavkom a Vašej firme tak vzniká nárok na odpočet DPH.

ODČÍTAJTE SI VÍNO Z DANÍ:

Podmienky pre splnenie daňového výdavku:
► Cena fľaše vína do 17 € bez DPH
► Tiché alebo šumivé víno (aj sekt aj frizzante) s obsahom alkoholu 1,2% - 15%
► Najviac vo výške do 5% zo základu dane
Príklady využitia tohto daňového výdavku:

1. Poďakovanie obchodným partnerom, darujte im napríklad kufrík s dvomi vínami
2. Odvďačte sa svojim zamestnancom za ich celoročné úsilie, darujte každému fľašu vina
3. Zorganizujte pre kolegov večierok, pripite si s vínom, ktoré Vám zníži náklady

Kontaktujte nás, pripravíme Vám personalizovanú ponuku

Mail: skovajsa@vinoskovajsa.sk

MOBIL: 0908 504 770 / 0905 164 227